Week 13 year 5

Övningen är skapad 2017-03-24 av Manfred16. Antal frågor: 14.
Välj frågor (14)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • discover upptäcka
 • make-made göra-gjorde
 • keep-kept behålla-behöll
 • through genom
 • suddenly plötsligt
 • awful förfärlig
 • stain fläck
 • exciting spännande
 • explain förklara
 • shamrock treklöver
 • quite ganska
 • particulary särskilt
 • hedgehog igelkott
 • think-thought tänka-tänkte

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/week-13-year-5.7224935.html

Dela