Week 12 year 5

Övningen är skapad 2017-03-17 av Manfred16. Antal frågor: 14.
Välj frågor (14)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • see-saw ser-såg
 • take-took tar-tog
 • begin-began börja-började
 • have-had har-hade
 • stand-stood står-stod
 • say-said säger-sade
 • leave-left lämnar-lämnade
 • come-came kommer-kom
 • buy-bought köper-köpte
 • throw-threw kastar-kastade
 • look-looked tittar-tittade
 • smile-smiled ler-log
 • forget-forgot glömmer-glömde
 • get-got får-fick

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/week-12-year-5.7200779.html

Dela