War&pace

Övningen är skapad 2017-12-06 av Nadialala0115. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • refugee flykting
 • earthquake jordbävning
 • human interest stuff saker som intresserar människor
 • slaughter blodbad
 • dismembered lemlästad
 • unforgettable oförglömlig
 • disapproval ogillande
 • accustomed to van vid
 • proprietress ägarinna
 • incredulously skeptisk
 • meanwhile under tiden
 • urgent brådskande
 • howl tjut
 • scurry rusa
 • occupy ockupera
 • tremble darra
 • slip in smyga in
 • carry out utföra
 • cow skrämma
 • glitch miss tag

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/war-pace.7881607.html

Dela

Annonser