Vuostasj låggos 1 Buoris

Övningen är skapad 2019-09-10 av antekuoljok. Antal frågor: 27.
Välj frågor (27)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Första Vuostasj
 • Lektion Lågos
 • Hälsningsfras, hej Buoris
 • Jag Mån
 • Jag är Mån lav
 • Bil Bijlla
 • Kommer Boahtá
 • Buss Bussa
 • , ja Na
 • Adjö/farväl Hivás
 • Ord (flertal) Bágo
 • Räknesång Riekknimlávla
 • Dessa, de här
 • Pris Hadde
 • Arbete, jobb Barggo
 • Att höra Gullat
 • Till dig Dunji
 • Honom/henne, hans/hennes Suv
 • Mor Ieddne
 • Smör Vuodja
 • Du Dån
 • Udde Njárgga
 • Att skälla Tsiellat
 • Övningar Hárjjidusá
 • Förklaringar Tjielggidusá
 • Sång Lávla
 • Här Dála

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/vuostasj-laggos-1-buoris.9116369.html

Dela