vuođđolohku

Övningen är skapad 2016-05-02 av yamina. Antal frågor: 12.
Välj frågor (12)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • gávcci åtta
 • gieža sju
 • golbma tre
 • guhtta sex
 • guokte två
 • logi tio
 • njeallje fyra
 • nolla noll
 • njealját fjärde
 • okta ett
 • ovcci nio
 • vihtta fem

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/vuoddolohku.6164496.html

Dela