vokabeltest lektion 3 12/9 10

Övningen är skapad 2010-09-15 av loaa. Antal frågor: 71.
Välj frågor (71)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • erleben uppleva
 • herstellen tillverka
 • jagen jaga
 • rennen rusa( springa)
 • riechen lukta
 • sammeln samla
 • überleben överleva
 • vergleichen jämföra
 • der besucher besökare
 • das ding, -e sak, ting som har stor betydelse
 • der einwohner invånare
 • die eiszeit istid
 • das erlebnis, -se upplevelse
 • der esel åsna
 • der falke falk
 • das feuer eld
 • die frucht, ¨-e frukt
 • der fuchs, ¨-e räv
 • der fuss, ¨-e fot
 • die gans, ¨-e gås
 • das gesicht, -er ansikte, utseende
 • die gruppe, -n grupp
 • die hauptstadt, ¨-e hvudstad
 • die höhle, -n grotta, håla, lya
 • die kälte kyla
 • das klima klimat
 • der knochen ben, knota
 • die kraft, ¨-e kraft, styrka
 • das leder läder
 • der millimeter millimeter
 • der mund, ¨-er mun
 • die muschel, -n mussla, snäckskal
 • die nähe närhet
 • der neandertaler neandertalare
 • der niederschlag, ¨-e nedslag, nederbörd, nedfall
 • das nilpferd, -e flodhäst
 • der ort, -e ort
 • der puma, -s puma
 • der quadratkilometer kvadratkilomerter
 • der rekord, -e rekord
 • das skelett, -e sklätt
 • der stein, -e sten
 • die steinzeit stenåldern
 • die stirn, -en panna ( på skallen
 • die taube, -n duva
 • die technik, -en teknik
 • die temperatur, -en tempratur
 • der vergleich, -e jämförelse
 • die waffe, -n vapen
 • der wal, -e val
 • die werkstadt, ¨-en verkstad
 • das werkzeug, -e vertyg
 • der zahn, ¨-e tand
 • der zwilling, -e tvilling
 • ähnlich lik, liknande
 • dumm dum
 • faul rutten, skum( mysko)dålig
 • flach platt, flat, slät
 • fleissig flitig
 • jung ung
 • krank sjuk
 • modern modern
 • musikalisch musikalisk
 • nett snäll
 • wichtig viktig
 • als när
 • damals då( för tiden) den gången
 • durch genom,, i
 • endlich äntligen
 • genauso "gross" wie "uta" exakt lika stor som uta
 • so "gut" wie "pia" lika bra som pia

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/vokabeltest-lektion-3-12-9-10.464929.html

Dela