Vocabulary test week 4

Övningen är skapad 2019-01-20 av alicevandenberg. Antal frågor: 36.
Välj frågor (36)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • continuously oavbrutet
 • purposefully avsiktligt
 • aware medveten om
 • realization insikt
 • approximately ungefär
 • intersection korsning
 • impassive uttryckslös
 • futile meningslös
 • in derision hånfullt
 • ridicule förlöjliga
 • lewd oanständig
 • gregarious sällskaplig
 • indifferent likgiltig
 • intrigue fängsla, intressera
 • jostle knuffa
 • elude undfly
 • allow tillåta
 • anxiety ångest
 • charity välgörenhet
 • considerable betydlig
 • despite trots
 • determined bestämd
 • encourage uppmuntra
 • impress imponera
 • merely enbart
 • particular petig
 • prepare förbereda
 • purchase köpa
 • reduce minska
 • ridicoulous löjligt
 • short-term kortsiktigt
 • slice skiva
 • stroll promenera
 • struggle kämpa
 • sustainable hållbart
 • unbelievable otroligt

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/vocabulary-test-week-4.8808018.html

Dela

Annonser