Vocabulary Test (Eng 14)

Övningen är skapad 2016-01-24 av Nixigaj. Antal frågor: 96.
Välj frågor (96)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ragged trasig
 • hoarse hesa
 • clutched tog tag i
 • sputtered spottade, fräste
 • blotches fläckar
 • worms maskar
 • cheeky kaxig, uppkäftig
 • wire-rimmed glasses glasögon med metallkant runtom
 • fangs huggtänder
 • canines hörntänder
 • NO ADMITTANCE inget tillträde
 • hinges gångjärn
 • wretch kräk, usling
 • ear of corn majskolv
 • superstition vidskepelse, skrock
 • eerie kuslig, spöklik
 • tattered trasig, söndersliten
 • twitch rycka krampaktigt
 • scolded skällde på
 • chores hushållssysslor
 • dart pila, springa snabbt
 • hollow log ihålig stock
 • obey lyda
 • busily ivrigt
 • chamber kammare
 • unfurl veckla ut sig
 • deliberately medvetet, med flit
 • center aisle mittgång
 • groaned stönade
 • gaze blick
 • striped tie randiga slips
 • exasperated uppretad, förargad
 • foolish löjlig, dum
 • shrubs buskar
 • hind legs bakben
 • front yard framsidan av huset
 • frantically vilt, vanvettigt
 • fiercely vilt, vanvettigt
 • curtains gardiner
 • aimed siktade
 • widened vidgade sig
 • demanded frågade, beordrade
 • encouragement uppmuntran, uppmuntrande ord
 • wimp out fega ur
 • grabbing tog tag i
 • tilting lutade
 • sprouting som växte, som grodde
 • poked kikade fram
 • shattered splittrad
 • dozen ett dussintal
 • thud duns
 • easel staffli
 • furnace bakugn, väldigt het ugn
 • printing press tryckpress
 • hoisted upphissad
 • faded bleknade
 • damp fuktig
 • yucky äcklig
 • shrugged ryckte på axlarna
 • swamp träsk, våtmark
 • gloomy skum, dyster
 • lumpy knölig, bucklig
 • stray virra runt, vandra
 • queasy obehaglig
 • hideous vidrigt, läskigt
 • pounded bankade
 • sash fönsterbåge, del av trä runt fönstret
 • peered kikade
 • haze dimman
 • puzzled förvånad, förvirrad
 • spun svängde
 • glared stirrade
 • looming knappt synbar
 • bannister trappräcke
 • darted tog en snabb blick
 • stir röra på sig
 • staggered stapplade
 • hurled svingade, kastade
 • creaking knarrande
 • squinted kisade
 • lever handtag, spak
 • strode gick med beslutsamma steg
 • sighed suckade
 • stingy snål
 • exclaimed utropade
 • peered kikade
 • towered reste sig över
 • rickety rangliga
 • sliver strimma
 • sprawled kravlade omkring
 • huffed säga förnärmat
 • muzzle munkorg
 • snout nos, tryne
 • cried skrek
 • hesitated tvekade
 • scrambled klättra, kravla

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/vocabulary-test-eng-14.5670224.html

Dela