Vocabulary (glosor)

Övningen är skapad 2020-06-29 av Lovskola_engelska. Antal frågor: 39.
Välj frågor (39)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • hjälpsam helpful
 • artig polite
 • åsikt opinion
 • en konversation a conversation
 • vanlig ordinary
 • oartig impolite
 • en sjö a lake
 • ett hav an ocean
 • uttrycka express
 • nyfiken curious
 • nervös nervous
 • upprymd excited
 • spännande exciting
 • en ljudbok an audio book
 • en färd a journey
 • utmattad exhausted
 • fantastiskt amazing
 • utbildning education
 • säljare salesperson
 • brottsling criminal
 • bibliotek library
 • sjukhus hospital
 • badrum bathroom
 • stol chair
 • vecka week
 • fåtölj armchair
 • hall hallway
 • därför because
 • öken desert
 • efterrätt dessert
 • förrätt starter
 • huvudrätt main course
 • bibliotekarie librarian
 • att göra mål to score
 • ett mål a goal
 • tusen thousand
 • hundred hundra
 • otroligt incredibly
 • plockade picked

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/vocabulary-glosor.9819827.html

Dela