Vocabulary 2

Övningen är skapad 2016-04-29 av josefinericson. Antal frågor: 5.
Välj frågor (5)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • efficient effektiv
  • cause orsak
  • in vain förgäves
  • merciless skoningslös
  • determination bestämning

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/vocabulary-2.6136021.html

Dela