Vocabulary 1

Övningen är skapad 2016-04-25 av josefinericson. Antal frågor: 50.
Välj frågor (50)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • rendezvous möte
 • fulcrum stödjepunkt
 • precarious riskfylld
 • peril fara
 • magnitude omfattning
 • unparalleled enastående
 • commitment engagemang
 • eagerness iver
 • prosperity välstånd
 • swift snabb
 • might makt
 • nascent uppkommande
 • booming blomstrande
 • unsuspecting intet ont anande
 • buffet brottas
 • fierce våldsam
 • auspicious gynnsam
 • ratification bekräftelse
 • prohibition förbud
 • flout trotsa
 • benign godartad
 • presence närvaro
 • frenzy vansinne
 • pastime tidsfördriv
 • rural lantlig
 • fabled mytomspunna
 • prospect utsikt
 • annual årlig
 • relentless obeveklig
 • adapt anpassa
 • inflated uppblåsta
 • wrought formad
 • maternity leave mammaledighet
 • paternity leave pappaledighet
 • salary lön
 • stagnant stillastående
 • shorn klippt
 • scarce knapp
 • corporate cultur företagskultur
 • shatter splittras
 • fault lines skiljelinjer
 • calamity katastrof
 • stern barsk
 • aloofness avlägsenhet
 • plight svår situation
 • exacerbate förvärra
 • recession lågkonjunktur
 • infancy barndom
 • overseas utomlands
 • sieze fånga

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/vocabulary-1.6135659.html

Dela