Vocabulario frecuente en noticias

Övningen är skapad 2021-01-13 av zendaya. Antal frågor: 31.
Välj frågor (31)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • la pandemia pandemin
 • la cuarentena karantänen
 • por culpa de på grund av
 • la muerte döden
 • protestar contra protestera mot
 • luchar por kämpa för
 • luchar contra kämpa mot
 • el gobierno regeringen
 • apoyar stödja
 • el apoyo stödet
 • estar acostumbrado a, estar acostumbrada a vara van att
 • la votación omröstningen
 • la constitución grundlagen, konstitutionen
 • la ley lagen
 • desigual ojämlik, olika
 • permitir tillåta
 • prohibir förbjuda
 • la educación utbildningen
 • la dictadura diktaturen
 • la democracia demokratin
 • la victoria segern
 • la justicia rättvisan
 • disminuir minska, sjunka
 • aumentar öka, stiga
 • mejorar förbättra
 • el impuesto skatten
 • el derecho laboral arbetsrätten
 • el trabajador arbetaren
 • inventar uppfinna
 • el invento uppfinningen
 • la solución lösningen

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/vocabulario-frecuente-en-noticias.10208003.html

Dela