Annonser


Vilken livscykel har...?

Övningen är skapad 2019-06-04 av Aliciaj. Antal frågor: 23.
Välj frågor (23)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • chlorophyta haplont
 • majoriteten av ulvophyta förutom två generationsväxlare
 • conjugatophyta (alla) haplont
 • chara haplont
 • marchantiophyta (skriv med isomorf eller heteromorf) heteromorf generationsväxlare
 • bryophyta (skirv med isomorf eller heteromorf) heteromorf generationsväxlare
 • lycophyta (skriv isomorf eller heteromorf med) heteromorf generationsväxlare
 • alla ormbunksliknande grejer (skriv bara ett ord) generationsväxlare
 • pinophyta (ett ord krävs bara) generationsväxlare
 • gnethophyta (endast ett ord krävs) generationsväxlare
 • angiospermer (endast ett ord krävs) generationsväxlare
 • rhodophyta (ett ord krävs bara) generationsväxlare
 • polysiphonia (två ord krävs) isomorf generationsväxlare
 • dinoflagellater (ett ord) haplont
 • oomyceter (ett ord) diplont
 • diatomeer (ett ord) diplont
 • fucus och ascophyllum (ett ord) diplont
 • ectocarpus, laminaria, saccharina och horda (ett ord) generationsväxlare
 • slemsvampar generationsväxlare
 • cellulära slemsvampar haplont
 • Zygomyceter, ascomyceter och basidiomyceter (ett ord) generationsväxlare
 • codium diplont
 • ulothrix haplont

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/vilken-livscykel-har.9095909.html

Dela