Viktiga starka verb i presens och perfekt

Övningen är skapad 2019-04-22 av RubenNils. Antal frågor: 52.
Välj frågor (52)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • beginnen, hat begonnen börja
 • bieten, hat geboten erbjuda
 • bleiben, hat geblieben stanna
 • empfehlen, hat empfohlen rekommendera
 • essen, hat gegessen äta
 • fahren, ist gefahren åka
 • fallen, ist gefallen falla
 • finden, hat gefunden finna
 • fliegen, ist geflogen flyga
 • fliehen, ist geflogen flyga
 • frieren, ist gefroren frysa
 • geben, hat gegeben ge
 • gehen, ist gegangen
 • gelingen, hat gelingen lyckas
 • geniessen, hat genossen njuta
 • gewinnen, hat gewonnen vinna
 • vergleichen, hat verglichen jämföra
 • halten, hat gehalten stanna
 • heißen, hat geheißen heter
 • helfen, hat geholfen hjälpa
 • klingen, hat geklingelt ringa
 • kommen, ist gekommen komma
 • bekommen, hat bekommen ha
 • lassen, hat gelassen låta
 • verlassen, hat verlassen lämna
 • laufen, ist gelaufen springa
 • lesen, hat gelesen läsa
 • liegen, hat gelegen ligga
 • meiden, hat gemieden undvika
 • nehmen, hat genommen ta
 • rufen, hat gerufen ringa
 • scheinen, hat geschienen skina
 • schlagen, hat geschlagen slå
 • schliessen, hat geschlossen stänga
 • schreiben, hat geschrieben skriva
 • beschreiben, hat beschreiben beskriva
 • schwimmen, ist geschwommen simma
 • sehen, hat gesehen se
 • singen, hat gesungen sjunga
 • sitzen, hat gesessen sitta
 • sprechen, hat gesprechen prata
 • versprechen, hat versprechen lova
 • sterben, ist gestorben
 • tragen, hat getragen bära
 • treffen, hat getroffen träffa
 • trinken, hat getrunken dricka
 • vergessen, hat vergessen glömt
 • verlieren, hat verlieren förlora
 • verschwinden, hat verschwunden försvinna
 • verzeihen, hat verzeihen förlåta
 • werfen, hat geworfen kasta
 • ziehen, hat gezogen dra

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/viktiga-starka-verb-i-presens-och-perfekt.9040294.html

Dela