Viktiga läkemedelsgrupper

Övningen är skapad 2021-11-04 av Liam90. Antal frågor: 35.
Välj frågor (35)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Analgetika smärtstillandemedel
 • Anestetika bedövningsmedel
 • Antacida syraneutraliserande medel
 • Antiallergika medel mot allergi
 • Antiarytmika medel mot hjärtrubbningar
 • Antiastmatika medel mot astma
 • Antibiotika medel mot bakterier
 • Antidepressiva medel mot depression
 • Antidiarroika medel mot diarré
 • Antiemetika medel mot kräkning
 • Antiepileptika medel mot epilepsi
 • Antiflogiska medel mot inflammation
 • Antihypertensiva medel mot högt blodtryck
 • Antikoagulatia medel mot koagulation
 • Antikolinergika medel som dämpar stresspåslag
 • Antimykotika medel mot svamp
 • Antioxidantia medel som motverkar oxidation
 • Antipsykotika medel mot psykos
 • Antipyretika febernedsättande medel
 • Antireumatika medel mot reumatism
 • Antiseptika bakteriedödande medel
 • Anxiolytika ångestdämpande medel
 • Cytostatika medel som hindrar celldelning
 • Diagnostiska hjälpmedel för att ställa diagnos
 • Diuretika utdrivande medel
 • Hemostatika blodstillande medel
 • Hypnotika medel för sömn
 • Kemoterapeutika kemiska medel för bekämpning av mikroorganismer
 • Kolinergika medel som stimulerar effekterna av acetylkolin
 • Laxativa avföringsmedel
 • Narkotika centralstimulerande
 • Psykofarmaka medel som påverkar nervsystemet
 • Sedativa lugnande medel
 • Spasmolytika kramplösande medel
 • Tyreostatika medel som motverkar bildning av sköldkörtel vätska

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/viktiga-lakemedelsgrupper.10698113.html

Dela