Vida cotidiana y algunas regiones de Argentina

Övningen är skapad 2016-09-30 av malmoeboy. Antal frågor: 26.
Välj frågor (26)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • pelear to fight
 • la mudanza move
 • la despedida farewell
 • el soltero, la soltera single
 • tratar to treat
 • la cancha court
 • indudable unquestionable
 • la amistad friendship
 • destacable notable
 • la muestra sample
 • la calidez warmth
 • el egresado, la egresada graduate
 • lugar to place
 • la ballena whale
 • el viento wind
 • fuerte strong
 • la oveja sheep
 • el pájaro bird
 • la tierra land
 • la catarata waterfall
 • vienir to come
 • caer to fall
 • hermoso beautiful
 • barato cheap
 • alquilar to rent
 • el mes month

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/vida-cotidiana-y-algunas-regiones-de-argentina.6625430.html

Dela