Veterinärmedicinska termer

Övningen är skapad 2019-03-21 av elinlisette00. Antal frågor: 21.
Välj frågor (21)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Abcess Varböld
 • Administrering Ge läkemedel
 • Analgesi Smärtlindring
 • Intravenöst I en ven
 • Intramuskulärt I en muskel
 • Anuri Ingen urinutsöndring
 • Per oralt Via munnen
 • Cor Hjärta
 • Subcutan Under huden
 • Ascites Fri vätska i buken
 • Anemi Blodbrist
 • Atrofi Förtvining av ett organ
 • Anamnes Sjukdomshistoria
 • Anestesi Bedövning
 • Aseptik Bevara det rena rent, inte tillföra några mikroorganismer
 • Bradykardi Låg hjärtfrekvens
 • Bradypné Låg andningsfrekvens
 • Biopsi Vävnadsprov
 • Bråck Organ som buktar ut genom kroppshinna
 • Cor Hjärta
 • Hudinflammation Dermatit

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/veterinarmedicinska-termer.8966332.html

Dela