Verstehst du?

Övningen är skapad 2016-11-08 av CeciliaKoala. Antal frågor: 13.
Välj frågor (13)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Lest bitte nach! Läs efter!
 • Schreib das bitte an die Tafel! Skriv det på tavlan!
 • Arbeitet zu zweit! Arbeta två och två!
 • Arbeite mit einem Freund/einer Freundin! Arbeta med en kamrat!
 • Öffnet bitte die Bücher auf Seite 19! Öppna böckerna på sidan 19!
 • Sprecht mir bitte nach! Säg efter mig!
 • Schreibt in eure Hefte! Skriv i era skrivböcker!
 • Übersetze das bitte ins Schwedische! Översätt det till svenska!
 • Mach das Fenster auf, bitte! Öppna fönstret!
 • Mach das Fenster zu, bitte! Stäng fönstret!
 • Mach die Tür zu, bitte! Stäng dörren!
 • Mach das Licht aus, bitte! Släck ljuset!
 • Mach das Licht an, bitte! Tänd ljuset!

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/verstehst-du.6779874.html

Dela