Verbs singular form - polski

Övningen är skapad 2018-03-25 av rebban321. Antal frågor: 32.
Välj frågor (32)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • I Order, You Order, He/She order Zamawiam, Zamawiasz, Zamawia
 • I Listen, You Listen, He/She Liste Słucham, Słuchasz, Słucha
 • I speak, You speak, He/She speak Rozmawiam, Rozmawiasz, Rozmawia
 • I live, You live, He/She live mieszkam, mieszkasz, mieszka
 • I revise, You revise, He/She revise powtarzam, powtarzasz, powtarza
 • I watch, you watch, he/she watch oglądam, oglądasz, ogląda
 • I wait, you wait, he/she wait czekam, czekasz, czeka
 • I spend, you spend, he/she spend spędzam, spędzasz, spędza
 • I remember, you remember, he/she remember pamiętam, pamięntasz, pamięnta
 • I rest, you rest, He/she rest odpoczywam, odpoczywasz, odpoczywa
 • I read, you read, he/she read czytam, czytasz, czyta
 • I know, you know, he/she knows wiem, wiesz, wie
 • I understand, you understand, he/she understands rozumiem, rozumiesz, rozumie
 • I be able to, you be able to, he/she be able to umiem, umiesz, umie
 • I eat, you eat, he/she eat jem, jesz, je
 • I like, you like, he/she like lubię, lubisz, lubi
 • I speak, you speak, he/she speak mowię, mowisz, mowi
 • I do/make, you do/make, he/he do/make robię, robisz, robi
 • I go out, you go out, he/she go out wychodzę, wychodzisz, wychodzi
 • I go, you go, he/she go chodzę, chidzisz, chodzi
 • I learn, you learn, he/she learn uczę się, uczysz się, uczy się
 • I drink, you drink, he/she drink piję, pijesz, pije
 • I wash, you wash, he/she wash myję, myjesz, myje
 • I write, you write, he/she write piszę, piszesz, pisze
 • I think, you think, he/she think myślę, myślisz, myśli
 • I go, you go, he/she go (SINGLE EVENT) idę, idziesz, idzie
 • I sleep, you sleep, he/she sleep śpię, śpisz, śpi
 • I fly, you fly, he/she fly lecę, lecisz, leci
 • I buy, you buy, he/she buy kupuję, kupujesz, kupuje
 • I cook, you cook, he/she cook gotuję, gotujesz, gotuje
 • I study, you study, he/she study studuję, studujesz, studuje
 • I get up, you get up, he/she get up wstaję, wstajesz, wstaje

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/verbs-singular-form-polski.8158752.html

Dela