ENG05: Verbs 31-40

Övningen är skapad 2019-11-26 av Jakob2000. Antal frågor: 30.
Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • begins He ___ to cry every time he thinks about his dead dog. (börja)
 • begin They ___ to cry every time they think about their dead dog. (börja)
 • began She ___ her race too fast and needed to slow down. (börja)
 • seems It ___ like a good deal because it's so cheap. (verka/tyckas)
 • seem They ___ to care about me because they are always so friendly. (verka/tyckas)
 • seemed It ___ like a good deal, but it was not! (verka/tyckas)
 • helps Alistair ___ his brother whenever he can. (hjälpa)
 • help Friends ___ each other whenever they can. (hjälpa)
 • helped He ___ his brother finish his homework last night. (hjälpa)
 • talks She ___ a lot whenever she sees her friend. (prata)
 • talk They ___ a lot whenever they meet each other. (prata)
 • talked She ___ a lot about the breakup, but it was still hard. (prata)
 • turns He ___ the page as soon as it's finished. (vända)
 • turn They ___ the page as soon as it's finished. (vända)
 • turned He ___ the page but then lost his place in the book! (vända)
 • shows Brian ___ pictures to his students whenever he can. (visa)
 • show We ___ pictures to our students whenever we can. (visa)
 • showed He ___ me some pretty funny pictures last night. (visa)
 • hears My dad ___ nothing and probably needs a hearing aid. (höra)
 • hear My parents ___ nothing and probably need hearing aids. (höra)
 • heard He ___ nothing during the test but refused to get a hearing aid. (höra)
 • plays My sister ___ music when she drives. (spela)
 • play We ___ music when we drive. (spela)
 • played He ___ music until his speaker ran out of batteries. (spela)
 • runs James ___ to the bus stop when he is late. (springa/löpa)
 • run They ___ to the bus stop when they are late. (springa/löpa)
 • ran James ___ to the bus stop, but he didn't make it. (springa/löpa)
 • moves He ___ the car onto the driveway when he cleans the garage. (flytta på)
 • move They ___ the car onto the driveway when they clean the garage. (flytta på)
 • moved He ___ the car onto the driveway when he cleaned the garage. (flytta på)

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/eng05-verbs-31-40.9104088.html

Dela