한국말 Verb

Övningen är skapad 2016-08-17 av Lovmer. Antal frågor: 29.
Välj frågor (29)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • 가지다 att ha
 • 나오다 att komma ut
 • 놀다 att spela
 • 놓다 att lägga
 • 대답하다 att svara
 • 돕다 att hjälpa
 • 도와 주세요 snälla hjälp
 • 듣다 att höra
 • 음악을 듣다 att lyssna på musik
 • 마시다 att dricka
 • 먹다 att äta
 • 말하다 att säga
 • 모르다 att inte veta
 • 모르겠어요 jag vet inte
 • 박다 att få
 • att se 보다
 • 드라마를 보다 att se på drama
 • 사용하다 att använda
 • 아니다 att inte vara
 • 알다 att veta
 • 않다 att inte göra
 • 오다 att komma
 • 있다 att vara
 • 사람이 있다 där är en person
 • 좋아하다 att gilla
 • 주다 att ge
 • 노래하다 att sjunga
 • 청소하다 att städa
 • 공부하다 att plugga

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/verb.6266794.html

Dela