verb

Övningen är skapad 2015-10-22 av Emil0320. Antal frågor: 3.
Välj frågor (3)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • choose, chose, chosen välja, valde, valt
  • cling, clung, clung klänga sig fast, klängde sig fast, klängt sig fast
  • come, came, come komma, kom, kommit

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/verb.5238364.html

Dela