Verb, tempus

Övningen är skapad 2016-09-14 av boktoken. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • sjunger presens
  • sjöng imperfekt
  • har sjungit perfekt
  • hade sjungit pluskvamperfekt
  • ska sjunga futurum
  • springer presens
  • ska andas futurum
  • har ätit perfekt
  • hade målat pluskvamperfekt
  • hade sminkat pluskvamperfekt

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/verb-tempus.6047276.html

Dela