Verb spanska

Övningen är skapad 2018-09-21 av mattanberglund. Antal frågor: 83.
Välj frågor (83)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • llegar anlända
 • usar använda
 • trabajar arbeta
 • contar berätta
 • describir beskriva
 • pagar betala
 • invitar bjuda in
 • vivir bo, leva
 • construir bygga
 • cambiar byta
 • cargar bära
 • empezar börja
 • ir en bicicleta cykla
 • bailar dansa
 • cortar dela
 • beber, tomar dricka
 • soñar drömma
 • matar döda
 • caer falla
 • volar flyga
 • preguntar fråga
 • atrapar fånga
 • preparar förbereda
 • preferir föredra
 • perder förlora
 • entender, comprender förstå
 • destruir förstöra
 • intentar försöka
 • dar ge
 • olvidar glömma
 • ir
 • caminar vandra,
 • hacer göra
 • tener ha
 • odiar hata
 • inventar hitta på
 • encontrar hitta
 • ayudar hjälpa
 • saltar hoppa
 • alquilar hyra
 • suceder hända
 • tirar, lanzar kasta
 • trepar, escalar klättra
 • venir komma
 • recordar komma ihåg
 • poder kunna
 • sentir känna
 • conocer känna till
 • comprar köpa
 • conducir köra
 • cocinar laga mat
 • jugar spela, leka
 • vivir bo, leva
 • oler lukta
 • prestar låna ut
 • poner lägga
 • dejar lämna
 • aprender lära sig
 • enseñar lära ut
 • leer läsa
 • pintar måla
 • encontrar möta
 • empacar packa
 • hablar prata
 • caer ramla
 • llover regna
 • viajar resa
 • llamar ringa
 • rescatar rädda
 • tocar röra
 • extrañar sakna
 • ver se
 • mirar titta
 • nadar simma
 • cantar sjunga
 • herir skada
 • gritar skrika
 • escribir skriva
 • terminar sluta
 • doler smärta
 • dormir sova
 • ahorrar spara
 • tocar spela instrument

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/verb-spanska.8467014.html

Dela