VERB FÖRHÖR

Övningen är skapad 2020-01-23 av MajaMontazami. Antal frågor: 32.
Välj frågor (32)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • att sätta sig sentarse
 • att veta/kunna saber
 • sminka sig maquillarse
 • att träffa quedar
 • att laga/fixa arreglar
 • resa viajar
 • att vandra/gå caminar
 • att åka skidor esquiar
 • att ringa llamar
 • att parkera estacionar
 • klättra escalar
 • vara estar
 • att gå upp (för något) subir
 • bevara preservar
 • att (lära) känna conocer
 • gå/åka ir
 • att odla cultivar
 • att göra hacer
 • att stiga upp levantarse
 • att surfa mirar internet
 • att leta buscar
 • spela, leka jugar
 • att besöka visitar
 • att träna/öva entrenar
 • hyra alquilar
 • kunna poder
 • att dricka beber
 • diskutera discutir
 • ha på sig llevar
 • tycka/tänka pensar
 • lyssna/höra escuchar
 • komma venir

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/verb-forhor.9570303.html

Dela