VERB (95 - 125)

Övningen är skapad 2020-02-25 av MajaMontazami. Antal frågor: 31.
Välj frågor (31)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • att betyda significar
 • att vilja/önska querer
 • att gränsa till limitar con
 • att trilla/ramla caer
 • att äta comer
 • att älska encantar
 • att anlända llegar
 • att läsa leer
 • att prata hablar
 • att behöva necesitar
 • att dyka upp/visas aparecer
 • att lära sig aprender
 • att äta middag cenar
 • att glömma olvidar
 • att oroa sig preocuparse
 • att betala pagar
 • att ha/äga tener
 • att gå ner bajar
 • att sova dormir
 • att måste tener que
 • att öva, träna practicar
 • att arbeta trabajar
 • att skriva escribir
 • att byta, ändra, förändras cambiar
 • att svara contestar
 • att förstå comprender
 • att hjälpa ayudar
 • att misstänka sospechar
 • att gissa adivinar
 • att vara ser
 • att föredra preferir

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/verb-95-125.9657242.html

Dela