Verb 4

Övningen är skapad 2019-06-12 av Laki123. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • att gå ići, idem, ideš, ide, idemo, idete, idu
  • att komma dolati, dolazim
  • ska ću, ćes, će, ćemo, ćete, će
  • att städa očistiti, očistim
  • att kama četkati, četkam
  • att tillåta dozvoliti, dozvolim
  • att tänka misliti, mislim
  • att låna(od nekoga) pozajmiti, pozajmim
  • att glömma zaboraviti, zaboravim
  • att fixa popravati, popravam

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/verb-4.9098146.html

Dela