Verb 1

Övningen är skapad 2019-09-03 av best17t. Antal frågor: 11.
Välj frågor (11)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • spielen spela
 • machen göra
 • stellen ställa
 • kaufen köpa
 • suchen söka, leta
 • packen packa
 • kriegen
 • baden bada
 • antworten svara
 • zeichnen teckna
 • arbeiten arbeta

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/verb-1.9168622.html

Dela