Vecka 11

Övningen är skapad 2019-03-13 av svensson_sara. Antal frågor: 33.
Välj frågor (33)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • absum, abesse vara borta, vara frånvarande
 • ad till (prep. med ack.)
 • adoro, adorare tillbe
 • agitatus, agitata, agitatum upprörd (adj)
 • ago, agere hålla
 • alienus aliene, alienum främmande
 • aliquis/aliqui, aliquae, aliquid/aliquod någon, något
 • auxilium, auxilii hjälp
 • bibo, bibere att dricka
 • conventus, conventus möte
 • corpus, corporis kropp
 • culina, culinae kök
 • deus, dei gud
 • dico, dicere att säga
 • domina, dominae fru
 • duco, ducere att leda, att föra
 • domus, domus (abl.) domo hus
 • duo två (räkneord)
 • edo, edere att äta
 • homo, hominis människa
 • horribilis, horribile förfärlig, förskräcklig
 • ibi där (adv.)
 • interim under tiden (adv)
 • interrogo, interrogare att fråga (ut), att förhöra
 • iter, itineris resa
 • lavo, lavare att tvätta
 • meus, mea, meum min (poss. pron.)
 • multus, multa, multum 1-2 mången, mycken (förrekommer mest i pluralis: många)
 • nonne frågeord (översätts ej)
 • oro, orare att be
 • peto, petere att be om
 • piger, pigra, pigrum slö, lat (adj.)
 • propterea därför (adv.)

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/vecka-11.8961061.html

Dela