vårt fina tyskaprov

Övningen är skapad 2018-12-04 av InezL. Antal frågor: 72.
Välj frågor (72)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • börja beginnen begann begonnen
 • erbjuda bieten bot geboten
 • binda binden band gebunden
 • be, anhålla bitten bat gebeten
 • förbli, stanna kvar bleiben blieb geblieben
 • bryta brechen brach gebrochen
 • äta essen aß gegessen
 • fara, köra, åka fahren fuhr gefahren
 • falla, ramla fallen fiel gefallen
 • fånga fangen fing gefangen
 • finna, hitta finden fand gefunden
 • flyga fliegen flog geflogen
 • fly fliehen floh geflohen
 • flyta, rinna fließen floss geflossen
 • ge geben gab gegeben
 • gehen ging gegangen
 • lyckas gelingen gelang gelungen
 • ske, hända geschehen geschah geschehen
 • vinna gewinnen gewann gewonnen
 • likna gleichen glich geglichen
 • gripa greifen griff gegriffen
 • hålla halten hielt gehalten
 • hänga hängen hing gehangen
 • lyfta, höja, häva heben hob gehoben
 • hjälpa helfen half geholfen
 • komma kommen kam gekommen
 • ladda, lasta laden lud geladen
 • låta, lämna lassen ließ gelassen
 • springa laufen lief gelaufen
 • lida, tåla leiden litt gelitten
 • låna leihen lieh geliehen
 • läsa lesen las gelesen
 • ligga liegen lag gelegen
 • ljuga lügen log gelogen
 • ta nehmen nahm genommen
 • råda, gissa raten riet geraten
 • slita, riva, rycka reißen riss gerissen
 • rida reiten ritt geritten
 • lukta riechen roch gerochen
 • ropa, kalla på rufen rief gerufen
 • skilja scheiden schied geschieden
 • skina, tyckas, verka scheinen schien geschienen
 • skjuta schießen schoss geschossen
 • sova schlafen schlief geschlafen
 • slå schlagen schlug geschlagen
 • avsluta, stänga schließen schloss geschlossen
 • skära, klippa schneiden schnitt geschnitten
 • skriva schreiben schrieb geschrieben
 • simma schwimmen schwamm geschwommen
 • se sehen sah gesehen
 • sjunga singen sang gesungen
 • sitta sitzen saß gesessen
 • tala sprechen sprach gesprochen
 • hoppa springen sprang gesprungen
 • stå stehen stand gestanden
 • stjäla stehlen stahl gestohlen
 • stiga steigen stieg gestiegen
 • sterben starb gestorben
 • strida, gräla streiten stritt gestritten
 • bära, ha på sig tragen trug getragen
 • träffa treffen traf getroffen
 • driva, utöva, ha för sig treiben trieb getrieben
 • träda,, stiga in treten trat getreten
 • dricka trinken trank getrunken
 • göra tun tat getan
 • glömma vergessen vergaß vergessen
 • förlora, tappa bort verlieren verlor verloren
 • försvinna verschwinden verschwand verschwunden
 • tvätta waschen wusch gewaschen
 • kasta werfen warf geworfen
 • dra ziehen zog gezogen
 • tvinga zwingen zwang gezwungen

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/vart-fina-tyskaprov.8716585.html

Dela