Vanliga engelska suffix

Övningen är skapad 2016-10-09 av malwah032. Antal frågor: 21.
Välj frågor (21)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • able att vara
 • acy tillstånd
 • age aktivitet
 • an person
 • ard karaktäriserad
 • ed försett med, karaktäriseras av
 • en material
 • ial del
 • ible förmåga
 • ic karaktäriseras av
 • less utan
 • ness tillstånd
 • wise i relation till
 • al substantiv bildade av verb
 • ee Person som är föremål för verbets handling
 • er den som utför verbets handling
 • ess betecknar kvinna
 • Ics Substantiv motsvarande svenska låneord på -ik
 • ism betonande
 • ity substantiv bildade av adjektiv
 • ize, ise göra+ adjektiv

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/vanliga-engelska-suffix.6676018.html

Dela