vale kap 1

Övningen är skapad 2015-08-29 av Emil0320. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • hola hej
 • me llamo jag heter
 • tengo jag har
 • catorce fjorton
 • años år
 • vivo jag bor
 • en i/på
 • un en/ett
 • hermano bror
 • trece tretton
 • dos två
 • hermanos syskon
 • y och
 • una en/ett
 • hermana syster

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/vale-kap-1.4676757.html

Dela