¡VALE! 9, kap 7 ¿Qué haces por la mañana?

Övningen är skapad 2019-03-01 av spanskaingrid. Antal frågor: 26.
Välj frågor (26)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • levantarse stiger upp, resa sig
 • maquillarse sminka sig
 • necesitar behöva
 • ponerse sätta på sig
 • ducharse duscha (sig)
 • lavarse tvätta sig
 • peinarse kamma sig
 • hacer los deberes göra läxorna
 • quedarse stanna kvar
 • acostarse /ue/ lägga sig
 • ¿Qué haces por la mañana? Vad gör du på morgonen?
 • se levanta hon/han/hen stiger upp
 • ¿Cuánto tiempo necesitas? Hur lång tid behöver du?
 • tanto så mycket
 • los fines de semana på helgerna
 • casi todos los días nästan varje dag
 • todos los días varje dag, alla dagarna
 • tarde sent
 • temprano tidigt
 • tres o cuatro veces a la semana tre eller fyra gånger i veckan
 • a veces ibland
 • una vez a la semana en gång i veckan
 • nunca aldrig
 • ¿A qué hora? Vilken tid?
 • a eso de omkring, ungefär
 • me pongo jag klär på mig, jag sätter på mig, obs oregelbundet!

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/vale-9-kap-7-que-haces-por-la-manana.8094667.html

Dela