vale 9! kap.6 s.20-21

Övningen är skapad 2019-02-01 av spanskaingrid. Antal frågor: 30.
Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • mundo världen
 • les ha gustado de har tyckt om
 • Unión Europea EU
 • fácil lätt
 • más fácil que nunca lättare än någonsin
 • quedarse stanna kvar
 • prácticas praktik
 • se fue hon/han åkte
 • sino utan
 • posibilidad möjlighet
 • encontrar träffa
 • unos, unas ungefär, några
 • contar berätta, räkna
 • experiencia erfarenhet
 • quierido/-a kära
 • cuánto tiempo sin verte det var länge sedan
 • aprender lära sig
 • amable vänlig
 • novela roman
 • por suerte som tur är
 • edad ålder
 • manera sätt
 • mayoria majoritet
 • cada varje
 • comedor matsal
 • barrio kvarter, område
 • excursión utflykt
 • cuántas veces hur många gånger
 • te parece du tycker
 • periódico tidning

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/vale-9-kap-6-s-20-21.8863781.html

Dela