Vale 9, kap 4 sid 14

Övningen är skapad 2018-11-14 av spanskaingrid. Antal frågor: 26.
Välj frågor (26)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • la opinión åsikten
 • pensar tycka, tänka
 • el horario schemat
 • mejor bättre
 • peor sämre
 • preferir föredra
 • los deberes läxorna
 • me gustaría jag skulle vilja
 • pienso que jag tycker att
 • qué piensas vad tycker du
 • qué pensáis vad tycker ni
 • prefiero jag föredrar
 • estoy de acuerdo jag håller med
 • creo que jag tror att
 • es mejor det är bättre
 • es peor det är sämre
 • a veces ibland
 • vuestro, vuestra er
 • bastante ganska
 • bueno bra
 • malo dålig
 • tarde sent
 • temprano tidigt
 • prefiero empezar tarde jag föredrar att börja sent
 • pienso que es mejor terminar temprano jag tycker att det är bättre att sluta tidigt
 • ¿estás de acuerdo? håller du med?

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/vale-9-kap-4-sid-14.8671092.html

Dela

Annonser