Vale 9 kap 4 - opiniones

Övningen är skapad 2017-11-24 av spanskaingrid. Antal frågor: 22.
Välj frågor (22)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • opinion (la) åsikt
 • pensar /ie/ tycka, tänka
 • ¿Qué pensáis? Vad tycker ni?
 • pienso que jag tycker att
 • vuestro, vuestra er
 • horario schema
 • estar de acuerdo hålla med
 • mejor bättre
 • peor sämre
 • preferir /ie/ föredra
 • me gustaría jag skulle vilja
 • el deber läxan
 • jugar /ue/ spela, leka
 • soler /ue/ bruka
 • poder /ue/ kunna
 • a veces ibland
 • entender /ie/ förstå
 • buscar leta efter
 • acabar de just ha gjort något
 • depende de det beror på
 • depende de si es pop bueno o malo det beror på om det är bra eller dålig pop
 • ganar tjäna, vinna

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/vale-9-kap-4-opiniones.7837395.html

Dela