Vale 8, kap 3 México (stycke 1,2,3)

Övningen är skapad 2018-10-05 av spanskaingrid. Antal frågor: 22.
Välj frågor (22)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Nordamerika América del Norte
 • tillsammans juntos
 • gränsa till limitar con
 • USA (Förenta staterna) los Estados Unidos
 • kontrast, skillnad el contraste
 • öken desierto
 • skog, djungel la selva
 • tropisk tropical
 • underbar maravilloso/-a
 • rik rico/-a
 • fattig pobre
 • det finns allt möjligt hay de todo
 • kanske quizás
 • världen el mundo
 • kakao el cacao
 • socker el azúcar
 • olja el petróleo
 • exportera exportar
 • la más grande den största
 • se cultivan man odlar
 • ett land un país
 • flagga la bandera

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/vale-8-kap-3-mexico-stycke-1-2-3.7724270.html

Dela