Vägbeskrivningar

Övningen är skapad 2019-03-31 av VeraMogensen. Antal frågor: 14.
Välj frågor (14)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Où se trouve..., s’il vous plaît? Vart ligger..., tack?
 • Prenez ce boulevard Ta den här stora gatan
 • Prenez cette route Ta den här vägen
 • Continuez jusqu’au feu rouge. Fortsätt ända till trafikljuset.
 • Tournez à droite. Sväng till höger
 • Traversez la Seine. Gå över floden Seine.
 • Allez tout droit. Gå rakt fram.
 • À gauche, il y a un café. Till höger, finns det ett café.
 • Vous êtes là. Ni är där.
 • Traversez cette rue. Gå över den här gatan.
 • Comment on fait pour y aller? Hur gör man för att gå dit?
 • Là-bas Där borta
 • puis sedan
 • Pardon, madame Ursäkta, frun

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/vagbeskrivningar.9006300.html

Dela