v 7 Vocabulaires 9

Övningen är skapad 2019-10-06 av MaddeGa. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • avoir peur de vara rädd för
 • j'ai peur de jag är rädd för
 • avoir mauvaise conscience ha dåligt samvete
 • tu as mauvaise conscience du har dåligt samvete
 • avoir des sentiments pour qqn ha känslor för ngn
 • pleurer gråta
 • rire skratta
 • être heureux/heureuse vara lycklig
 • être malheureux/malheureuse vara olycklig
 • jaloux, jalouse svartsjuk, avundsjuk
 • content, -e glad, nöjd
 • triste ledsen
 • en colère arg
 • de bonne humeur på gott humör
 • de mauvaise humeur på dåligt humör

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/v-7-vocabulaires-9.8842223.html

Dela