Annonser


v 51 Franska 9 ht19 VERB ch1-4

Övningen är skapad 2019-12-03 av MaddeGa. Antal frågor: 50.
Välj frågor (50)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • cacher gömma
 • trouver hitta, finna
 • essayer försöka
 • se fiancer förlova sig
 • croire tro
 • parler de prata om
 • collectionner samla
 • mourir
 • former bilda
 • indiquer visa, indikera
 • voyager resa
 • perdre förlora
 • avoir ha
 • être vara
 • faire göra
 • aller , åka
 • vendre sälja
 • finir sluta
 • se décider à bestämma sig för
 • suivre följa
 • changer förvandla
 • connaître känna till
 • comprendre förstå
 • utiliser använda
 • couper skära
 • ressembler à likna
 • voir se
 • suivre följa
 • chercher hämta, leta
 • travailler arbeta
 • oublier glömma
 • disparaitre försvinna
 • s'approcher de närma sig
 • représenter representera
 • tenir hålla
 • mentir ljuga
 • traverser gå över
 • tourner vända
 • continuer fortsätta
 • prendre ta
 • boire dricka
 • manger äta
 • décider de bestämma att
 • répéter upprepa
 • apercevoir skymta, få syn på
 • dire säga
 • importer importera
 • informer informera
 • prévoir förutse
 • s'informer ta reda på

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/v-51-franska-9-ht19-verb-ch1-4.9497695.html

Dela