v 48 Vocabulaires 8

Övningen är skapad 2019-10-06 av MaddeGa. Antal frågor: 16.
Välj frågor (16)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • et och
 • ou eller
 • si om
 • mais men
 • déjà redan
 • aussi också
 • donc alltså
 • avec med
 • sans utan
 • parfois ibland
 • tout de suite genast
 • c'est à dire det vill säga
 • la voiture bilen
 • maintenant nu
 • toujours alltid
 • souvent ofta

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/v-48-vocabulaires-8.8709017.html

Dela