V.43

Övningen är skapad 2017-10-23 av olucasa. Antal frågor: 30.
Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • settled slog sig ner
 • in the 1600's på 1600-talet
 • the French fransmännen
 • mountains berg
 • federal police force statliga poliskår
 • forests skogar
 • make sure that se till att
 • lakes sjöar
 • have become har blivit
 • languages språk
 • pay betalar
 • the British britterna
 • keep law and order hålla lag och ordning
 • travel reser
 • is covered by är täckt av
 • the red-coated Mounties de rödrockade poliserna
 • rivers floder
 • beat slog
 • I'm practising jag tränar
 • last night (yesterday evening) igår kväll amerikanska och (engelska)
 • What a game! Vilken match!
 • home game hemmamatch
 • got tickets fick biljetter
 • almost nästan
 • downhill skiing utförsåkning
 • finally slutligen
 • Canadians kanadensare
 • backyards bakgårdar
 • real close mycket jämnt
 • could have been kunde ha varit

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/v-43.7732930.html

Dela