v 43 Franska 9 ht19

Övningen är skapad 2019-10-06 av MaddeGa. Antal frågor: 30.
Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • demander son chemin fråga efter vägen
 • devant framför
 • avant före
 • après efter
 • à gauche (de) till vänster (om)
 • à droite (de) till höger (om)
 • à côté de bredvid
 • en face de mittemot
 • près de nära
 • jusqu'à/ jusqu'au ända till/fram till
 • ce n'est pas loin det är inte långt
 • c'est tout droit det är rakt fram
 • un chemin en väg
 • une rue en gata
 • pour aller à... för att gå till...
 • Comment faire pour aller à...? Hur går man till?
 • passer par att gå igenom
 • passe/ passez par... gå igenom...
 • tourner att vända
 • tourne/ tournez... vänd...
 • continuer att fortsätta
 • continue/ continuez 100 mètres fortsätt 100 meter
 • suivre att följa
 • suis/ suivez... följ...
 • prendre att ta
 • prends/ prenez... ta...
 • pardon, monsieur/ madame förlåt, herrn/ frun
 • excuse-moi! ursäkta mig!
 • merci beaucoup! tack så mycket!
 • de rien ingen orsak

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/v-43-franska-9-ht19.9332355.html

Dela