v 41 Franska 9 ht19

Övningen är skapad 2019-10-06 av MaddeGa. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • une lettre en bokstav
 • un nom ett namn
 • suivre följa
 • avant Jésus Christ före Kristus
 • changer förvandla
 • probablement förmodligen
 • il y a longtemps för länge sedan
 • un habitant en invånare
 • je connais jag känner till
 • c'est loin d'ici? är det långt härifrån?
 • c'est tout près det är mycket nära
 • comprendre förstå
 • en tout cas i varje fall
 • utiliser använda
 • ressembler à likna
 • une demi-lune en halvmåne
 • en or i guld
 • à voix basse med låg röst
 • la meilleure den bästa
 • une indication en anvisning

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/v-41-franska-9-ht19.9332344.html

Dela