v 37 Franska 8 ht19

Övningen är skapad 2019-09-08 av MaddeGa. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • chosir att välja
 • une bonne idée en bra idé
 • c'est loin det är långt borta
 • les parents föräldrarna
 • c'est d'accord det är okej
 • déjà redan
 • j'ai fait jag har gjort
 • une experience en erfarenhet
 • au lycée på gymnasiet
 • être d'accord vara överens
 • nous sommes d'accord vi är överens
 • avoir besoin de ha behov av
 • j'ai besoin de jag behöver
 • je vais faire jag ska göra
 • je fais jag gör

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/v-37-franska-8-ht19.9197160.html

Dela