v 36 Kapitel 1 Endlich wieder Schule

Övningen är skapad 2021-09-02 av nilatyskan. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • endlich wieder Schule äntligen skola igen
 • Wo warst du in Ferien? Var var du på lovet?
 • Wie war es? Hur var det?
 • Es war schön. Det var fint.
 • fantastisch fantastiskt
 • okay okej
 • nicht schön inte fint
 • langweilig långtråkigt
 • toll jättefint
 • Ich war in... Jag var i...
 • Dänemark Danmark
 • Österreich Österrike
 • Wir waren in der Schweiz. Vi var i Schweiz.
 • Wir waren an der Nordsee. Vi var vid Nordsjön.
 • Wir waren am Mittelmeer. Vi var vid Medelhavet.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/v-36-kapitel-1-endlich-wieder-schule.10513024.html

Dela