v.15

Övningen är skapad 2018-04-17 av tilkar. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Ich möchte einen Tisch reservieren. Jag vill reservera ett bord.
  • Hier am Fenster ist ein Tisch frei. Här vid fönstret är ett bord ledigt.
  • Haben Sie schon etwas gefunden? Har ni redan hittat något?
  • Können Sie etwas empfehlen? Vad föreslår ni?
  • Das dauert aber lange. Det tar lång tid.
  • Danke gleichfalls! Tack detsamma!
  • Schmeckt Edin Essen gut? Smakar din mat bra?
  • Getrennt order zusammen? Enskiljt eller tillsammans?
  • Das stimmt so. Det är okej/Belhåll växeln
  • Der Kellner/die Kellnerin Kyparen

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/v-15.8198013.html

Dela