v 10 Vocabulaires 8 Les prépositions

Övningen är skapad 2019-10-06 av MaddeGa. Antal frågor: 21.
Välj frågor (21)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • à côté bredvid
 • derrière bakom
 • devant framför
 • sous under
 • sur
 • entre mellan
 • avant före
 • après efter
 • chez hos
 • depuis sedan
 • pendant under (om tid)
 • à till
 • de från
 • à Paris i Paris
 • en France i Frankrike
 • à Londres i London
 • aux États-Unis i USA
 • au Portugal i Portugal
 • à droite till höger
 • à gauche till vänster
 • à travers genom

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/v-10-vocabulaires-8-les-prepositions.8941074.html

Dela