Urinorgan

Övningen är skapad 2018-02-12 av Fridaacaarlsson. Antal frågor: 17.
Välj frågor (17)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • urinorgan organa urinaria
 • njure ren
 • njurkapselne fettskikt capsula adiposa
 • njurkapselns bindvävsskikt capsula fibrosa
 • njurbark cortex renis
 • njurmärg medulla renis
 • märgåyramid med tillhörande märg lobi renales
 • längsgående ås där samlingsrören mynnar crista renalis
 • njurbäcken pelvis renalis
 • njurkärlrot hilus renalis
 • urinledare ureter
 • bäckenhåla cavum pelvis
 • urinblåsa vesica urinaria
 • urinblåsans kraniala del apex vesicae
 • urinblåsans huvuddel corpus vesicae
 • blåshals cervix vesicae
 • urinrör urethra

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/urinorgan.7513507.html

Dela