Urbs ostia 2

Övningen är skapad 2019-03-10 av JagHatarLarsLindman. Antal frågor: 55.
Välj frågor (55)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Vestibulum II n. ingång, port
 • Ianitor III portvakt, dörrslav
 • Rogo 1 jag frågar
 • Respondeo 2 jag svarar
 • Nescio 4 jag vet inte
 • Fortasse kanske
 • Tuus-a-um din
 • Peristylum II n. trädgård
 • Curro 3 jag springer
 • Per + ack. genom
 • Atrium II n. vardagsrum
 • Cubiculum II n. sovrum
 • Vox III röst
 • Habeo 2 jag har
 • Sermo III samtal
 • Ubi ? var?
 • Noster-nostra-nostrum vår
 • Filia I dotter
 • Pactio III avtal
 • Nuptialis äktenskaps-
 • Senex gammal
 • Iuvenis ung
 • Tam
 • Vir man
 • Bonus-a-um god, bra
 • Dives rik
 • Debeo 2 jag måste, jag bör
 • Nubo (+ dat.) 3 jag gifter mig med
 • Mox snart, strax
 • Forum II n. torg
 • Invenio 4 jag hittar
 • Soror III syster
 • Obsono I jag gör inköp, jag handlar
 • Matrimonium II n. äktenskap
 • De + abl. om, angående
 • Narro 1 jag berättar
 • Dico 3 jag säger
 • Nolo jag vill inte
 • Iuvo 1 jag hjälper
 • Me (ack.) mig
 • Quomodo ? hur?
 • Evado 3 jag slipper undan
 • Te ( ack.) dig
 • Mihi (dat.) åt mig, för mig, till mig
 • Cera I vaxtavla
 • Stilus II penna, griffel
 • Codicilli (pl.) II meddelande, kort brev
 • Cras i morgon
 • Affero jag tar med mig, jag kommer med
 • Do 1 jag ger
 • Basiolum II n. liten kyss
 • Fugio III jag flyr
 • Quaero 3 jag letar efter, jag söker
 • Aqua I vatten
 • Interrogo 1 jag frågar ut, jag förhör

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/urbs-ostia-2.8951924.html

Dela